11.16. Glukos 300 mg/ml

B05BA03

PREPARATNAMN

Glukos – hyperton

BEREDNINGSFORM

Inj.vätska

STYRKA

300 mg/ml, i ampull 10 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kraftigt blodsockerhöjande

INDIKATIONER

Hypoglykemi (insulinkoma p-glukos < 3,5 mmol/liter) (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam i.v. inj. i väl kontrollerad venväg

DOSERING

1 ml/kg (vanligtvis räcker dock 30-50 ml, max dos 100 ml)

KONTRAINDIKATIONER

Inga

BIVERKNINGAR

Tromboflebit vid inj. i tunna, perifera kärl

Vävnadsnekros vid extravasal inj.

ÖVRIGT

Vid extravasal inj. spruta försiktigt koksalt i samma nål

För ytterligare information om preparatet, se FASS