11.14. Glucagon

H04AA01

PREPARATNAMN

Glucagon

BEREDNINGSFORM

Endosspruta

STYRKA

1 mg (1 E/ml)

TERAPEUTISK EFFEKT

Blodsockerhöjande

Antidot mot β-blockare

Effekt vanligtvis inom 10 minuter

INDIKATIONER

Allvarlig hypoglykemi hos insulinbehandlad diabetiker/oklar medvetslöshet hos diabetiker,

p-glukos < 3,5 mmol/l (Ssk) där venväg ej kan etableras (två venflonförsök)

Intoxikation med β-blockerare (Ssk)

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.m. inj.. Kan även ges i.n, s.c

DOSERING

Vuxna: 1 ml (= 1 mg) i.m, i.n alt s.c

Barn:

<5 år: 0,25 ml (= 0,25 mg) i.m, i.n alt s.c

5-10 år: 0,5 ml (= 0,5 mg) i.m, i.n alt s.c

>10 år: 1 ml (= 1 mg) i.m, i.n alt s.c

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet för glucagon

INTERAKTIONER

Effekten av warfarin (Waran) kan förstärkas

ÖVRIGT

Fungerar ej om låga glykogendepåer såsom äldre, alkoholister, undernärda samt nyfödda

FÖRVARING

Kallt. Frostfritt. Skyddas mot ljus. Hållbarhet i rumstemp 18 mån

För ytterligare information om preparatet, se FASS