11.12. Förstärkningsresurs

Styrande dokument

Förstärkningsresurs som en del i Region Gävleborgs beredskapsplan VO Ambulans/Akut (09-402471) samt Operativa rutiner SOS Alarm (09-47165).

Beskrivning

Ambulanssjukvården ska vid bekräftad särskild händelse etablera och organisera tillräckligt med resurser i form av vårdutförare och transportkapacitet. Detta görs i form av ambulanspersonal som inte är i tjänst men tillgängliga för uppdrag och detta sker på frivillig basis. Denna kallas för förstärkningsresurs som ansluter till ordinarie personal i tjänst. Disponibla ambulanser (reservbilar) identifieras av SOS Alarm som tilldelas förstärkningsresurs. Om behov finns av förstärkningsresurs i angränsande län kan detta beslut fattas av TIB.

Misstänkt särskild händelse kan rapporteras av sjukvårdsledare vid METHANE-rapport eller ASHET av operatör hos SOS Alarm. Vid bekräftad särskild händelse ska sjukvårdledaren tillsammans med SOS Alarm bedöma behovet av förstärkningsresurs

Utalarmering

Utlarmning av ambulanspersonal vid särskild händelse sker via den larmapplikation som tillhandahålls av SOS Alarm. Personalen har via applikationen möjlighet att tacka ja eller nej till uppdraget.

Förstärkningsresurser kommer att utgå från följande ambulansstationer:

SOS Alarm identifierar ambulanser utöver ordinarie drift och ger direktiv till medarbetarna som tackat ja till uppdraget vart de finns tillgängliga. Driftklara resurser i ordinarie drift hanteras helt av SOS Alarm och behovet av flerbårsambulanser ska värderas.

Val av utrustning

Grundutrustning i förstärkningsresursen är den som redan finns i våra ambulanser, men beroende på typ av händelse skall personalen ta med sig extra utrustning som finns färdigpackad på alla stationer där förstärkningslarm förekommer.

Checklista förstärkningsresurs

Vid accepterat uppdrag via larmapplikationen beskrivs på vilken ambulansstation medarbetare ska infinna sig.

Vid ankomst till station finns nedan checklista som stöd i förberedelserna:

Blodprodukter

Blodprodukter kan hämtas i vissa delar av länet och transporteras till olycksplats om behov finns. 2 st e-konc finns för upphämtning. Blodet levereras i en transportväska som gör att blodet skyddas från kyla/värme/vind. Aggregat och blod hämtas inte på blodcentralen utan finns i förstärkningsresursens låda som tas med ut till olycksplats/skadeplats. I de områden där det inte finns möjlighet att hämta e-konc, Söderhamn och Sandviken/Hofors finns frystorkad plasma i läkemedelsutrustningen att använda vid behov.

Kommer blodet inte till användning ska det förvaras i transportväskan hela tiden och återlämnas skyndsamt till blodcentralen. Spelar ingen roll till vilken blodcentral i länet. Är blodet inte transfunderat, men förvarade utanför transportväskan, måste det meddelas blodcentralen som då kasserar blodet.

Skyddsutrustning för blodpåsarna mot yttre påverkningar i form av värme, kyla vind finns i den utrustning som förstärkningsresursen har med sig ut på olycksplats

Efter administrering av e-konc ska transfusionsdokumentet fyllas i med personnr och signeras av sjuksköterska som har administrerat. Transfusionsdokumentet lämnas in på blodcentralen.

Kontakt tas via växel med närmaste blodcentral/akutmottagningen enligt nedan