11.11. Helikopterlandning vid regionens sjukhus

I Region Gävleborg finns det tre sjukhus och där det vid samtliga sjukhus finns helikopterplattor. Nedan beskrivs hur dessa hanteras.

Gävle sjukhus

Vid helikopterlandningar är ambulanssjukvården behjälplig med öppning av grindar samt att belysning tänds. Även transporten från/till helikopterplattan till mottagande enhet utförs av ambulanssjukvården.

Bollnäs sjukhus

Helikopterplattan ligger bakom sjukhuset och hanteras inte av ambulanssjukvården

Hudiksvalls sjukhus

Helikopterplattan ligger på taket på hus 17 (matsalen). Detta gäller när inte väktarna har tid och prioriteringsordningen är

1 - Driftjouren

2 - Väktaren

3 - Ambulanspersonal