11.10. Helikopterlandning vid skadeplats

Styrande dokument

Samverkansrutin Helikopter – Markpersonal dokument id: 01-182523

Ambulanshelikoptern kan arbeta självständigt (gå ensamma på larm) och är normalt inte beroende av hjälp från markpersonal. Ett bra samarbete med markpersonal höjer dock säkerheten och effektiviteten. Eftersom helikoptern kan agera självständigt skall dock markpersonalen prioritera akut patientomhändertagande högre än assistans till helikoptern.

Krav på landningsplats


När helikoptern landat kommer motorerna att gå på tomgång i ca 1-2 min. Närma er inte helikoptern annat än tillsammans med besättningsman eller förrän rotorn står helt stilla

Framkörning med fordon till helikoptern får endast ske under dirigering av helikopter-besättningen. Lastning med helikopterns rotor igång kan bli nödvändigt vid t ex en trafikolycka där helikoptern initialt parkerats på annan plats eller vid omlastning från vägambulans till helikopter


Runt helikoptern är det bullrigt och det kan blåsa. Det kan vara stressande. Arbeta därför lugnt och metodiskt