11.1. Läkemedelsöversikt

Läkemedel

Styrka

Huvudindikation

Adm av

acetylsalicylsyra
(Trombyl)

tabl 75 mg

CBS/del i trombolysbehandling

ssk

adrenalin

0,1 mg/ml

HLR

ssk

i.v: anafylaxi, astma, KOL

ssk

1 mg/ml

i.m: anafylaxi, astma, KOL

ssk

inhal: anafylaxi, astma, epiglottit, falsk krupp

ssk

alfentanil
( Rapifen)

0,5 mg/ml

procedursmärta

anessk

amiodaron
(Cordarone)

50 mg/ml

hjärtstopp VF/VT

ssk

atropin

0,5 mg/ml

bradycardi

ssk

betametason
(Betapred)

tabl 0,5 mg

allergi, anafylaxi, astma, KOL, epiglottit,

ssk

4 mg/ml

addisons sjukdom, falsk krupp

ssk

budesonid
(Pulmicort Turbuhaler)

400 µg/dos

Inhalation av retande gas

ssk

desloratadin
(Aerius)

tabl 2,5 mg

allergi, anafylaxi

ssk

diazepam
(Stesolid)

5 mg/ml

sedering av intuberad pat. efter A-HLR

anessk

diklofenak
(Voltaren)

25 mg/ml

stensmärta, ryggskott

ssk

esketamin
(Ketanest)

5 mg/ml

smärtstillande i.v

ssk

25 mg/ml

smärtstillande i.n., i.m

ssk

furosemid
(Furix)

10 mg/ml

lungödem

ssk

glucagon

Endosspruta 1 mg

svår hypoglykemi insulindiab utan PVK

ssk

glukos

300 mg/ml

hypoglykemi

ssk

inf 50 mg/ml, 50 ml

för spädning amiodaron

ssk

Inf 50 mg/ml, 500 ml

hypoglykemi, hypotermi (ej trauma)

ssk

glyceryltrinitrat
(Glytrin, Nitrolingual)

0,4 mg/dos

CBS, lungödem

ssk

heparin

1000E/ml

del i trombolysbehandling

Tssk

hydroxokobalamin
(Cyanokit)

5 g torrsubstans spädes till 20 mg/ml

antidot cyanidförgiftning

ssk

ipratropiumbromid
(Atrovent)

0,25 mg/ml

inh. vid obstruktivitet

ssk

kolsuspension

Vissa typer av förgiftningar

ssk

lidokain
(Xylokain)

2% gel

smärtstillande vid KAD

ssk

lidokain/prilokain
(EMLA)

Plåster

ytbedövning PVK

amb.sjkv

metoprolol
(Seloken)

1 mg/ml

symtomgivande tachycardi

Tssk

midazolam
(Dormicum)

5 mg/ml

pågående kramper i.n,, i.m

ssk

1 mg/ml (spädd)

pågående kramper i.v

ssk

morfin

10 mg/ml spädes

smärtbehandling

ssk

naloxon

0,4 mg/ml

opioidintox

ssk

natriumklorid

9 mg/ml

spolning av pvk/ spädning av läkemedel

amb.sjkv./ssk

ondansetron

2 mg/ml

illamående och kräkningar

ssk

oxygen

ökat oxygenbehov

amb.sjkv/räddningstjänst

oxytocin

8,3 µg/ml

Profylax post partum blödning

ssk

paracetamol
(Alvedon, Perfalgan)

supp 250 mg

feber alt smärtbehandling barn

ssk

tabl 500 mg

stroke

ssk

inf 10 mg/ml

smärtbehandling

ssk

propofol
(Diprivan)

10 mg/ml

i.v anestesimedel

ane ssk

ringer-acetat

inf 1000 ml

hypovolemi/biverkan BT-fall

ssk

salbutamol
(Ventoline)

2 mg/ml

inh vid obstruktivitet

ssk

sufentanil
(Sufenta)

50 µg/ml

i.n. procedursmärta

ssk

5 µg/ml spädd

i.v. procedursmärta

ane ssk

suxameton
(Celocurin)

50 mg/ml

kortverkande muskelrelax vid RSI

ssk

tenecteplas
(Metalyse)

50 mg/10 ml

trombolys vid AMI

Tssk

terbutalin
(Bricanyl)

0,5 mg/ml

astma, KOL

ssk

prematurt värkarbete

ssk

tetrakain

10 mg/ml

bedövning för sköljning kem ögonskador

ssk

tikagrelor
( Brilique )

90 mg

CBS

Tssk

Tranexamsyra
(Cyklokapron)

100mg/ml

traumatisk blödning

ssk


Hållbarhetstider

Läkemedel som normalt förvaras i kylskåp:

Glucagon 1 mg/ml

18 mån

Suxameton ( Celocurin ) 50 mg/ml

2 mån

Läkemedel som förvaras i folieförpackning:

Salbutamol (Ventoline) 2 mg/ml

3 månader efter bruten förpackning

Infusioner i värmeskåp/väska:

Ringer-acetat 1000 ml

3 mån

NaCl 9 mg/ml 250 ml

6 mån