107.7. Dos.tabell övriga LM

Läkemedel för övrigt bruk – barn

Preparat

Enhet

Kroppsvikt i kg

5

10

15

20

25

30

40

50

Anmärkningar

adrenalin 1 mg/ml i.m
(Adrenalin)

0,01 mg/kg

ml

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,4

0,5

Astma, Anafylaxi
(Ssk)

desloratadin tablett 2,5 mg
(Aerius)

st

½

1

1

1

2

2

Allergi (Ssk)

1

2

2

2

4

4

Anafylaxi (Ssk)

glucagon 1 mg/ml i.m
(Glucagon)

endosspruta

ml

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

1,0

1,0

Hypoglykemi hos insulinbehandlad diabetiker
PVK ej möjlig (Ssk)

lidokain/prilokain (EMLA) plåster

st

1

2

2

2

2

2

2

2

(Amb.sjkv)

Kolsuspension

ml

70

70

70

70

70

70

(Ssk)

midazolam 5mg/ml i.m

ml

1

1

1

1

1

2

Pågående generella kramper
(Ssk)

paracetamol supp 250 mg
(Alvedon)

20-25 mg/kg rektalt

st

1

1

2

2

2

2

2

Febernedsättande
(Ssk)