107.6. Dos.tabell intranasalt

Läkemedel för intranasal administrering – barn
OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml)

Preparat

Enhet

Kroppsvikt i kg

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Anmärkningar

esketamin 25 mg/ml
(Ketanest)

0,5 mg/kg

ml

-

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Smärtstillande, ej skallskada
(Ssk)

midazolam 5 mg/ml
(Dormicum)

0,4 -0,2mg/kg*

ml

0,2

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1,8

2,0

Pågående generella kramper
(Ssk)

Upprepningsdos:
0,2 -0,1mg/kg*

ml

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

1,0

naloxon 0,4 mg/ml
0,01 mg/kg

ml

0,1

0,25

0,35

0,5

0,6

0,75

0,9

1,0

1,0

1,0

Opioidöverdos titreras
(Ssk)

sufentanil 50µg/ml
(Sufenta)

0,7-1,0µg/kg

ml

-

0,15

0,2

0,3

0,35

0,4

0,5

0,6

0,65

0,7

Procedursmärta (Ssk 0,7µg/kg)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Procedursmärta (Anessk 1,0µg/kg)

*pga barnets olika omsättning av bensodiazepiner med stigande ålder är doseringen inte strikt matematisk