107.5. Dos.tabell inhalation

Läkemedel för inhalation – nebulisator barn

Preparat

Enhet

Kroppsvikt i kg

5

10

15

20

25

30

40

50

Anmärkningar

adrenalin 1 mg/ml
0,05 mg/kg
Späd upp till 2 ml med NaCl

ml

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

2,0

2,0

Epiglottit, Pseudokrupp, Anafylaxi
(Ssk)

salbutamol 2 mg/ml
(Ventoline)

0,15 mg/kg
Späd upp till 2 ml med NaCl

ml

0,4

0,7

1,0

1,5

2,0

2,5

2,5

2,5

Astma, Akut Andningssvikt
(Ssk)