107.4. Dos.tabell smärtlindring

Läkemedel för smärtlindring – barn

Preparat

Enhet

Kroppsvikt i kg

5

10

15

20

25

30

40

50

Anmärkningar

alfentanil 0,5 mg/ml i.v
(Rapifen)

0,005 mg/kg

ml

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,4

0,5

Procedursmärta. Endast cirk stabil pat, kan upprepas vb
var 10e min
(Anessk)

esketamin 5 mg/ml i.v
(Ketanest)

0,2 mg/kg

ml

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

2,0

Smärtstillande, ej skallskada
(Ssk)

esketamin 25 mg/ml i.m
(Ketanest)

0,5 mg/kg – max 1 ml

ml

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

Stabil traumapat
(Ssk)

morfin 1 mg/ml i.v
0,1 mg/kg

ml

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

Ges långsamt i uppdelade doser till cirkulatoriskt stabil patient
(Ssk)

Supp paracetamol 250 mg
(Alvedon)

20-25 mg/kg rektalt

st

1

1

2

2

2

2

2

Bassmärtstillande
(Ssk)

Inf paracetamol 10 mg/ml i.v
(Perfalgan)

ml

5

15

22

30

38

45

60

75

Hög symtomgivande feber, smärtstillande
Alternativ om andra administreringsvägar inte är möjliga och > 30 min till sjukhus
(Ssk)

sufentanil 50µg/ml i.v.
(Sufenta)

0,7-1 µg/kg

ml

-

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

Procedursmärta. (Anessk)