107.3. Dos.tabell i.v infusion

Infusioner för intravenöst bruk – barn

Preparat

Enhet

Kroppsvikt i kg

5

10

15

20

25

30

40

50

Anmärkningar

Glukos
50 mg/ml

ml

50

100

150

200

250

300

400

500

Hypoglykemi hos insulinbehandl diab
då oralt intag ej möjligt (kan även ges i.o)
(Ssk)

Ringer-acetat
10 ml/kg

ml

50

100

150

200

250

300

400

500

Rehydrering/öppen nål.*, Brännskada < 30%
(Ssk)

Ringer-acetat
20 ml/kg

ml

100

200

300

400

500

600

800

1000

Chockbehandla, Brännskada 30-50%
(Ssk)

Ringer-acetat
30 ml/kg

ml

150

300

450

600

750

900

1200

1500

Brännskada mer än 60%
(Ssk)

hydroxokobalamin

20 mg/ml
(Cyanokit)
70 mg/kg

ml

20

35

50

70

90

105

140

175

Rökgasförgiftn eller misstänkt CN-förgiftn.
(Ssk)

Administreringsteknik: Pat < 15 kg vikt skall ha vätskan given via trevägskran och 20 ml spruta. * vätskestöt ges på max 20 minuter