107.2. Dos.tabell i.v injektion

Läkemedel för intravenöst bruk – barn

Preparat

Enhet

Kroppsvikt i kg

5

10

15

20

25

30

40

50

Anmärkningar

adrenalin 0,1 mg/ml
0,01 mg/kg i.v

ml

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

A-HLR
(Ssk)

adrenalin 0,1 mg/ml
0,005 mg/kg i.v

ml

0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

Anafylaktisk chock
(Ssk)

amiodaron 15 mg/ml*
(Cordarone)

5 mg/kg

ml

1,7

3

5

7

8

10

13

17

A-HLR
*Cordarone 50mg/ml, 6 ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml = 15 mg/ml
(Ssk)

atropin 0,5mg/ml

0,02 mg/kg

ml

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

Svår bradykardi, max 1 mg (= 2 ml)
(Ssk)

betametason 4 mg/ml
(Betapred)

ml

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Astma/pseudokrup (Ssk)

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Anafylaxi, (Ssk)

glukos 300 mg/ml
1 ml/kg

ml

5

10

15

20

25

30

40

50

Insulinkoma
(Ssk)

midazolam 1 mg/ml
(Dormicum)
0,2 mg/kg

ml

1

2

3

4

5

6

8

10

Krampbehandling
(Ssk)

naloxon 0,4 mg/ml
0,01 mg/kg

ml

0,1

0,25

0,35

0,5

0,6

0,75

1,0

1,0

Opioidöverdos titreras till rek dos
(Ssk)

ondansetron 2 mg/ml
0,1 mg/kg

ml

0,75

1

1,25

1,5

2

2

Illamående, kräkningar – barn > 2 år
(SskT)

suxameton 50 mg/ml
(Celocurin)
1-2 mg/kg

ml

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

RSI
(Anessk)