107.1. Lathund storlek LMA, PVK etc

barn

Svalgtub

Storlek: Från tandraden till käkvinkeln

Larynxmask

Storlek i-gel

Patientstorlek

Patientvikt i kg

Storlek sugkateter

2

Liten pediatrisk

10-25

12

Trachealtub :

Tubstorlek icke kuffad tub: pats ålder/4 + 4 (tubens grovlek ca pats lillfinger)

Intubationsdjup: Avstånd i cm vid tandraden (= cm) Tubnumret x 3

Veninfarter

Grov nål barn 0-1 år blå venflon (0,9) övertrycksinfusion = 20 ml spruta

Grov nål barn 1-2 år rosa venflon (1,1) övertrycksinfusion = 20 ml spruta

Grov nål barn 2-7 år grön venflon (1,3) övertrycksinfusion = handtryck på Ringerpåse

Bennål (se kap. 13.2)

3 – 39 kg

EZ-IO Röd

> 40 kg

EZ-IO Blå