106.9. Skallskada

Barn

TP10

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning, medvetandepåverkan
  • Skallskada medför ökad risk för nackskada
  • Små barn har mjukt kranium – extra uppmärksamhet även vid lindrigt trauma
  • Lågt blodtryck, hypoxi ger sämre prognos

Kontrollera särskilt fri luftväg, adekvat ventilation

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Övergående medvetandeförlust

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Inspektera/palpera, yttre skador/frakturer

”Battle´s sign”/”Brillen-hematom”

Inklämning Pupiller

Likvor/blod ur näsa/öra

Blodtrycksfall – leta annan orsak!

Skallskada ofta associerad med andra skador

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Vid kramper (se kap. 104.1)

Smärtbehandling endast till vaket barn, se kap. 101.3


Anessk

Om > 15 min transporttid, RLS >3 överväg intubation:

Specifik övervakning