106.9. Skallskada

Barn

TP10

Primär bedömning

  • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Skallskador utgör 50 % av trauma hos barn.
  • Små barn har mjukt kranium, kräver extra uppmärksamhet även vid lindrigt trauma.
  • Kontrollera särskilt att patienten har fri luftväg och tillräcklig ventilation.
  • Skallskada medför ökad risk för samtidig halsryggskada.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Övergående medvetandeförlust.

A

M

P

L

Illamående/kräkning.

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

R

Riktad undersökning

Inspektera och palpera igenom huvudet, nacken och spinalutskott, leta efter skador/frakturer

”Battle´s sign”/”Brillen-hematom”.

Fördjupad neurologisk undersökning. Tecken på inklämning. Pupiller.

Likvor/blod ur näsa/öra.

B-glukos vid medvetandepåverkan.

Behandling

Amb.sjkv

Spädbarn (0-1 år) – 30 andetag/min.

Barn (1 år-vuxen) – 25 andetag/min.


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Bolus upp till 10 ml/kg (kan upprepas fyra gånger vb). Bolus bör gå in på max 20 minuter. Fortsatt vätsketerapi enligt lokala riktlinjer.

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Till skallskadad patient med RLS ≥ 4

Doskalkylator

Vid kramper (se kap. 104.1 )

Anessk

Specifik övervakning

RLS, pupiller, extremitetsrörlighet minst var 5:e min

Tänk på