106.8. Hypotermi

Barn

TP09

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning
  • Kroppstemperatur, hur snabbt kroppen blev nedkyld

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

Förlamning ev snabbare nedkylning

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen. Intoxikation

Riktad undersökning

Snö, is i luftvägar, andra skador ej förenliga med liv

Kan vara mycket svårt att avgöra om hjärtaktivitet finns. Hjärtstopp hos svårt hypoterm kan endast konstateras med EKG

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid hypotension:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100-200

200-400

300-600

400-800

500-1000


Anessk