Hypotermi (kroppstemperatur < 35°C)

Barn

TP09

Primär bedömning

  • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen, kroppstemperatur och hur snabbt kroppen blev nedkyld.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

Förlamning kan ge snabbare nedkylning

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen. Intoxikationer.

R

Riktad undersökning

Snö eller is i luftvägarna eller andra skador ej förenliga med liv.

Kan vara mycket svårt att avgöra om hjärtaktivitet finns – EKG.

Hjärtstopp hos svårt hypoterm patient kan endast med säkerhet konstateras med hjälp av EKG/ultraljud.

B-glukos vid medvetandepåverkan.

Funktionella förändringar vid olika kärntemperaturer:

35 o C: huttring maximal

28 o C: bradykardi, ev VF vid stimulering

33 o C: huttring avtar

27 o C: viljemässiga rörelser borta,

32 o C: hjärtarytmier, förvirring, > pupiller

inga senreflexer, inga pupillreflexer

31 o C: blodtrycket svårt att känna

26 o C: de flesta medvetslösa

30 o C: andningen avtar, AF 5-10/min

25 o C: ev. spontant VF eller asystoli

Hjärtstopp konstateras med hjälp av EKG!

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Bolus upp till 10 ml/kg (kan upprepas fyra gånger vb). Bolus bör gå in på max 20 minuter. Fortsatt vätsketerapi enligt lokala riktlinjer.

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Anessk

Specifik övervakning

EKG

Tänk på