106.7. Extremitetsskada

Barn

TP07- 08

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning
  • Lårbensfraktur men även underbensfraktur kan blöda stora volymer
  • Påverkat distalstatus = extremitetshot

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada, felställning, öppen/sluten fraktur. Luxation av led

Distalstatus: puls, temp, sensorik, motorik

Oproportionerlig svår smärta i svullen/spänd extremitet misstänk compartmentsyndrom

Nedsatt sensorik/motorik och pulsförlust är sena tecken på compartmentsyndrom

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn se kap. 101.3