106.7. Extremitetsskada

Barn

TP07- 08

Primär bedömning

  • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Påverkat distalstatus = extremitetshot.
  • Lårbensfraktur men även underbensfraktur kan blöda stora volymer

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Vad orsakade traumat, var hände det? Händelseförlopp? Högenergi?

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

R

Riktad undersökning

Lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada, felställning, öppen/sluten fraktur. Luxation av led.

Distalstatus: cirkulation (puls, temp), sensorik och motorik.

Vid oproportionerlig svår smärta i svullen/spänd extremitet misstänks compartment-syndrom.

Nedsatt sensorik/motorik och pulsförlust är sena tecken på compartmentsyndrom.

B-glukos vid medvetandepåverkan

Behandling

Amb.sjkv

Vid yttre blödning


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Bolus upp till 10 ml/kg (kan upprepas fyra gånger vb). Bolus bör gå in på max 20 minuter. Fortsatt vätsketerapi enligt lokala riktlinjer.

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Vid fraktur – allmänt

Grovreponering av fraktur med uppenbar felställning även öppna frakturer. Förbered splint innan!

Frakturer:

Höftfraktur

Stabilisera rotation genom att stödja benet med t ex filtar.

Lårbensbrott

Kontrollera distalstatus, grovreponera, stabilisera med utrustning enligt lokal rutin. Kontrollera distalstatus igen. Tänk på att en sluten femurfraktur kan blöda mycket – överväg att ge vätska (Ssk).

Knäfraktur och ledbandsskador

Kontrollera distalstatus, stabilisera och kontroller distalstatus igen. Det finns risk för kärlskador vid dessa skador.

Underbensfraktur

Kontrollera distalstatus, grovreponera vid behov, stabilisera och kontrollera distalstatus igen. Täck öppna skador sterilt.

Fotledsfraktur

Kontrollera distalstatus, grovreponera om ej stor kraft behövs, stabilisera och kontrollera distalstatus igen. På dessa patienter är snar reponering viktig då den avlastar huden.

Fingerfrakturer (finger 2-5)

Vid stora felställningar bör ett försök till grovreponering på plats göras och sedan ska patienten till sjukhus.

Handleds- och underarmsfrakturer

Notera distalstatus, grovreponera vid behov, stabilisera med skena och notera distalstatus igen. Öppna skador täcks sterilt.

Armbågsfrakturer

Här finns risk för kärlskada. Kontrollera distalstatus, grovreponera utan större våld, stabilisera och kontrollera distalstatus igen.

Överarmsfraktur

Stabilisera armen mot kroppen, kontrollera distalstatus.

Axelfraktur

Stabilisera mot kroppen med slynga, kontrollera distalstatus.

Vid luxation

Patellaluxation

Uppkommer genom sidoförflyttning med samtidigt böjt ben (typ innebandy). Smärtsamt tillstånd där patienten håller benet böjt och därmed håller patella luxerad lateralt. Reponeras enkelt genom att sträcka ut benet och eventuellt samtidigt skjuta patella på plats.

Misstänkta luxationer (övre extremitetsskada) skall röntgas innan reponering, undantaget är:

Amputerad kroppsdel

Kroppsdelen spolas ren och lindas in i steril kompress eller duk som är fuktad med NaCl/ Ringer-Acetat. Paketet läggs i en plastpåse och kan sedan kylas. Kroppsdelen får inte komma i direktkontakt med is/snö vid kylning.

Specifik övervakning

-

Tänk på