106.6. Drunkningstillbud

Barn

TP06

Primär bedömning

  • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Beakta även tid under vatten, temperatur i vatten > 6 o eller < 6 o .
  • Se också hypotermi kap. 106.8

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats, se Trauma allmänt kap. 106.1

Riktad anamnes

S

Tid under vatten.

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

R

Riktad undersökning

B-glukos vid medvetandepåverkan.

Behandling

Amb.sjkv

Vid HLR-situation, se kap. 9.3. Hjärtstopp vid drunkning .


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Bolus upp till 10 ml/kg (kan upprepas fyra gånger vb). Bolus bör gå in på max 20 minuter. Fortsatt vätsketerapi enligt lokala riktlinjer.

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Om möjligt, tidig intubation. Överväg tidigt kontakt/möte med högre kompetens avseende luftvägshantering. Följ lokala direktiv.


Anessk – Intubationskriterier

Specifik övervakning

-

Tänk på