106.6. Drunkningstillbud

Barn

TP06

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning
  • Beakta tid under vatten, temperatur i vatten.
  • OBS risk för spinal skada vid drunkningstillbud i samband med dykning i grunt vatten

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Tid under vatten

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen. Alkohol/droger

Riktad undersökning

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv

Oxygen , 10-12 liter på reservoarmask


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000


Anessk – Intubationskriterier

Övrigt

Alla drunkningstillbud skall till sjukhus för bedömning!