106.5. Bäckenskada

Barn

TP05

Primär bedömning

  • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Allvarlig bäckenfraktur ofta associerad med chock, bukskada och/eller spinal skada.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

R

Riktad undersökning

Observera ev. kontusioner/sår.

Bäcken palperas inte. Fråga om bäckensmärtor.

B-glukos vid medvetandepåverkan.

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Bolus upp till 10 ml/kg (kan upprepas fyra gånger vb). Bolus bör gå in på max 20 minuter. Fortsatt vätsketerapi enligt lokala riktlinjer

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Specifik Övervakning

-

Tänk på