106.5. Bäckenskada

Barn

TP05

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Allvarlig bäckenfraktur ofta associerad med bukskada, spinal skada

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Observera ev kontusioner/sår

Bäcken palperas inte. Fråga om bäckensmärtor

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv

Vid bäckensmärta alt medvetandepåverkan:


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn, se kap. 101.3

Övrigt