106.4. Bukskada

Barn

TP04

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs avfynd i primär bedömning
  • Bukskada medför risk för samtidig thoraxskada, bäckenskada, spinal skada

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Observera ev. kontusioner/sår

Palpera efter ömhet/svullnad/spänd buk

Misstanke om andra skador

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn, se kap. 101.3

Övrigt