106.4. Bukskada

Barn

TP04

Primär bedömning

  • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Oklar chock vid multitrauma är oftast beroende på blödning i buken.
  • Bukskada medför ökad risk för samtidig thoraxskada, bäckenskada och spinal skada.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

R

Riktad undersökning

Observera ev. kontusioner/sår.

Palpera efter ömhet/svullnad/spänd buk.

Misstanke om andra skador.

B-glukos vid medvetandepåverkan.

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Bolus upp till 10 ml/kg (kan upprepas 4 gånger vb). Bolus bör gå in på max 20 minuter. Fortsatt vätsketerapi enligt lokala riktlinjer

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Specifik övervakning

-

Tänk på

Främmande föremål som penetrerat in i bukhålan lämnas kvar i läge och stabiliseras under transporten till sjukhus