106.3. Brännskada/frätskada

Barn

TP03

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning,brännskadans omfattning och djup

OBS! CO/CN vid medvetandepåverkan i samband med brand i slutet utrymme (se kap. 102.6 inhalation skadliga ämnen)

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Brand i slutet utrymme, exponering – rökgas. Vilket ämne vid frätskada

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Inhalationsbrännskada (hosta, dyspné, stridor, sot i luftvägarna, svedda ögonbryn, lungödem) brännskada i ansikte

Brännskadans omfattning (9%-regeln för barn) och djup (delhud-/fullhud)

Bedöm ev. frätskada på samma sätt

Elektrisk brännskada: identifiera ingångs- och utgångsskada

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid hosta, luftvägssymtom

Vid otillräcklig effekt av salbutamol (Ventoline) :

Vid cirkulationspåverkan och/eller brännskada > 10 %

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn, se kap. 101.3

Vid brandröksförgiftning – medvetandesänkt pat (RLS 3-8) efter brand i slutet rum


Anessk

Smärtlindring se kap. 101.3

Överväg intubation om > 15 min till AM

Övrigt

Specialistvårdskrävande barnbrännskador – AM Gävle/Hudiksvall

Procentuell fördelning brännskadad kroppsyta på barn

Armar/Rygg/Framsida = Oförändrat i alla åldrar

(barnets hand inkl fingrar är ca 1 % av kroppsytan)

Ålder

0-1 år

3 år

5 år

7 år

9 år

Huvud

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

Ben

14 %

15 %

16 %

17 %

18 %

Efter ABLS modifierat