106.2. Ansiktsskada

Barn

TP02

Primär bedömning

  • ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart!

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Ansiktsskador ofta kombinerade med luftvägs- skall- och nackskador .

Risken större hos barn – huvudets storlek och tyngd

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se trauma allmänt, kap. 106.1)

Riktad anamnes

S

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen

Luftvägspåverkan av svullnad, blödning, fraktur, lösa tänder etc

Larynxskada, heshet? Svullnad på halsen

Medvetandepåverkan pga skallskada. Dubbelseende av nervskada

Halsryggskada

Palpera ansiktsskelettet efter svullnad, hak, felställning

Kontrollera tänder ev bettasymmetri

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid cirkulationspåverkan

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn se kap. 101.3