106.2. Ansiktsskada

Barn

TP02

Primär bedömning

  • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart!
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Risken är ännu större hos barn med tanke på huvudets storlek och tyngd.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

R

Riktad undersökning

Tänk på risken med luftvägspåverkan av svullnad, blödning, fraktur, lösa tänder etc.

Larynxskada med heshet. Svullnad på halsen.

Halsryggskada.

Påverkan på medvetande pga skallskada.

Dubbelseende av nervskada.

Palpera igenom ansiktsskelettet efter svullnad, hak, felställning.

Kontrollera tänder och ev bettasymmetri.

B-glukos vid medvetandepåverkan.

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid tecken på cirkulationspåverkan:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Specifik övervakning

-

Tänk på