106.12. Ögonskada

Barn

TP13

Primär bedömning

  • X-ABCDE – livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.
  • Ögonskador kan förekomma isolerat eller del av omfattande skador i ansikte och huvud.
  • Samtidiga skador på halsryggen kan föreligga.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Utlösande ämne vid kem/frätskada.

A

M

P

Kontaktlinser. Tidigare kända ögonproblem.

L

E

Bakomliggande orsaker

R

Riktad undersökning

Bedöm grov synskärpa.

Inspektera ögat efter tecken på irritation (rodnad, svullnad, blödning, sårskada, tårsekretion).

Inspektera pupillens form och storlek (om inte liksidig/rund, kan det varar tecken på pupill-irisskada eller perforation.

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid svåra ögonsmärtor ge:

Vid kemskada i ögat:

Vid etsande/frätande ämnen:

Specifik Övervakning

-

Tänk på