106.12. Ögonskada

Barn

TP13

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av ev fynd i primär bedömning
  • Ögonskador ev isolerat eller del av skador i ansikte/huvud

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Utlösande ämne vid kem/frätskada

A

M

P

Linser. Tidigare kända ögonproblem

L

E

Bakomliggande orsaker

Riktad undersökning

Grov synskärpa, inspektera bindehinna/hornhinna

Specifik behandling

Amb.sjkv

Vid kemskada:

Vid etsande/frätande ämne:

Vid tårgasexponering:


Ssk

Vid svåra ögonsmärtor:

Övrigt

Om tillståndet ej faller inom ramen för patientstyrning mot Primärvården, kontakta ögonjour innan transport
Vid sekundäruppdrag är det avsändande läkare som ansvarar för att kontakt med Ögonjour upprättas innan transport beställs, se kap. 8.12