106.11. Thoraxskada

Barn

TP12

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning
  • Barn har mjuk bröstkorg – svåra inre skador kan finnas trots diskreta yttre fynd
  • Kan vara associerad med buk-/spinal skada

Kritisk skada (dyspné, misstänkt pneumo-/hemothorax, öppen thoraxskada, flail chest, multipla revbensfrakturer, cirkulatorisk chock) – avtransport inom 10 minuter, behandla under färd

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Övergående medvetandeförlust

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen?

Riktad undersökning

Asymmetriska andningsrörelser, kontusioner/sår

Instabilitet, frakturer, subkutant emfysem

Halsvenstas. Paradoxal puls

Andningsdjup/frekvens, sidoskillnad i andningsljud (auskultera)

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv

Öppen thoraxskada:

Vid tilltagande andnings-/cirkulationspåverkan samt nedsatt andningsljud, misstänk ventilpneumothorax (se instruktion för dekompressionsnål, kap 12.7).


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn, se kap. 101.3

Specifik övervakning