106.10. Spinal skada

Barn

TP11

Primär bedömning

  • X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
  • Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen samt skadenivå vid neurologisk undersökning samt skademekanism.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Övergående medvetandeförlust.

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

R

Riktad undersökning

Patienten skall ej stockvändas för undersökning av ryggen.

Bedöm andningsdjup och frekvens. Höga spinala skador ger påverkad andning.

Tecken till neurogen chock: varm, torr hud nedom skadenivån med normal eller lätt sänkt puls.

Palpera nacken och utefter hela ryggen efter asymmetri, smärta/ömhet.

Skatta grov skadenivå (bröstvårtor Th4, navel Th10).

B-glukos vid medvetandepåverkan.

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Bolus upp till 10 ml/kg (kan upprepas fyra gånger vb). Bolus bör gå in på max 20 minuter. Fortsatt vätsketerapi enligt lokala riktlinjer.

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Specifik övervakning

Vid hög spinalskada skall risken för svullnad och tilltagande andningspåverkan, övervaka noga.

Tänk på