106.10. Spinal skada

Barn

TP11

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning, skadenivå
  • Lågt blodtryck, hypoxi ger sämre prognos

Spinal skada – risk för hypotermi, andningspåverkan

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Övergående medvetandeförlust

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Andningsdjup/frekvens

Neurogen chock: varm, torr hud nedom skadenivå, normal/lätt sänkt puls

Palpera nacke/rygg, asymmetri, smärta/ömhet

Skadenivå

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid tecken till cirkulationspåverkan:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn, se kap. 101.3

Övrigt

Blodtrycksfall kan bero på neurogen skada – uteslut annan orsak!

Spinalskada ofta associerat med andra skador