105.1. Akut buk

Barn

BP01

Orsak

Appendicit (> 2 år)

Gastroenterit

Trauma

Förstoppning

Pylorusstenos

Ljumskbråck

Invagination (3 mån – 3 år)

UVI/pyelonefrit

Testistorsion

Ovarialtorsion

Kolik

Diabetes mellitus

Primär bedömning

Vid kritiskt sjuk patient med påverkade vitalparametrar snabb avtransport inom 10 min till sjukhus och behandla under färd

Riktad anamnes

S

Lokalisation. Illamående. Kräkning. Diarré. Förstoppning. Avföring. Smärta/sveda vid vattenkastning. ÖLI-symtom

O

Plötsligt, smygande

P

Rörelse. kroppsläge, böjda ben, mat etc

Q

Kontinuerlig smärta, intervallsmärta, smärtkaraktär

R

Smärtvandring

S

Dehydrering

T

A

M

P

Tidigare bukopererad. Känd buksjukdom. Graviditet/mens ”tonårsflickor”

L

Elimination. Dehydrering

E

Riktad undersökning

P-glukos

Generell/lokaliserad smärtaDunköm över ländrygg/flank

Bråck. Urinretention. Lungauskultation - ÖLI

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid cirkulationspåverkan:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000

Smärtbehandling endast till vaket barn, se kap. 101.3

Mål för behandling

Minskande smärtor VAS 3 (om barnet kan förstå VAS-skalan)

Övrigt

Hos små barn kan buksmärta orsakas av ÖLI, pneumoni, otit