104.5. Meningit

Barn

MP05

Orsak

Bakterier (meningokocker, pneumokocker m fl)

Virus

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Håglöshet. Trötthet. Irritabilitet. Aggressivitet. Personlighetsförändring. Huvudvärk. Ljuskänslighet. Smärta i buk/arm/ben. Illamående/kräkning. Feber/frossa/undertemp. Petekier. Fokalneurologiska symtom. Medvetandepåverkan. Kramper

O

Akut debut (timmar till enstaka dygn) försämring

P

Mörkt rum. Planläge

Q

Global huvudvärk

R

S

T

A

Antibiotika

M

Pågående/avslutad antibiotikakur.Immunsuppression

P

Diabetes. Cancer. Nedsatt immunförsvar. Missbruk.Splenektomerad. Främmande materail i CNS ex shunt

L

E

Bakteriell infektion (sinuit, otit, UVI, pneumoni, tandinfektion) Virusinfektion (ÖLI). Fästingbett. Skalltrauma. Utlandsvistelse

Riktad undersökning

B-glukos. Petekier – Nackstelhet. Fokala neurologiska symtom. Ljuskänslighet. ?

(kan ej kommunicera/ medvetslös = helkroppsundersökning)

Behandling

Amb.sjkv

Om kritiskt sjuk:


Ssk

Vid cirkulationspåverkan:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500

Vid kramper


Anessk

Intubationskriterier :

Specifik övervakning

EKG

Tänk på