104.4. Intoxikation

Barn

MP04

Orsak

Läkemedel

Hushållskemikaler

Droger

Gaser

Lösningsmedel

Alkoholer

Växter

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Påverkan av vitala funktioner i varierande grad. T ex andningsbesvär, cirkulationspåverkan, medvetandepåverkan, kramper, hudskador. Illamående/kräkningar, buksmärta.

O

Urakut, långsamt insättande symtom. Misstänkt orsak/ämne. Förtärts/injicerats/inandats. Mängd

P

Q

R

S

Obetydliga/uttalade besvär

T

När/var inträffade intoxikation, utveckling

A

M

Psykofarmaka. Analgetika

P

Känt missbruk, psykiatrisk sjukdom

L

Kräkts (tablettrester etc.)

E

Vad föregick intoxikationen. Exposition i slutet utrymme

Riktad undersökning

Inspektion av hud och slemhinnor. EKG

Specifik behandling

Amb.sjkv

Vaken patient:

Frätande ämnen/petroleumprodukt:

Övriga förgiftningar:

Medvetandesänkt eller medvetslös patient


Ssk

Vid opioid/heroinintox:

Vid brandröksförgiftning – medvetandesänkt patient (RLS 3-8) brand i slutet rum:

Vid symtomgivande bradykardi:

Vid behov av vätska:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

100

200

300

400

500


Anessk

Intubation:

RSI :

Specifik övervakning

Övrigt

Medtag ev läkemedelsförpackninga