104.3. Hypoglykemi

Barn

MP03

Orsak

  • Överdosering av insulin
  • Fysisk hyperaktivitet
  • För litet födointag

Initial bedömning

Riktad anamnes – hypoglykemi

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Blek hud. Hunger. Kallsvett. Förvirring. Oro. Aggressivitet. Medvetandesänkning. Kramper

O

Plötsligt insjuknande

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin. Po antidiabetika. Nylig dosändring

P

Diabetes. Intoxikation. Tidigare hypoglykemi

L

Dryck/föda – tidpunkt – kvantitet

E

Vad föregick. Aktivitet. Infektionstecken

Riktad undersökning

B-glukos (<3 mmol/l). Insulinpump

Behandling

Amb.sjkv

Vid hypoglykemi – b-glukos < 3 mmol/l, vaken patient:


Ssk

Vid hypoglykemi – b-glukos < 3 mmol/l, vaken patient som inte vill/kan äta:

Vid hypoglykemi – b-glukos < 3 mmol/l, medvetslös patient:

Om venväg ej lyckas (efter två försök):

Ålder (år)

< 5

5-10

> 10

Kroppsvikt (kg)

< 25

25-40

> 40

Volym (ml)

0,25

0,5

1,0

Alt långsam infusion glukos 50 mg/ml, i.o.
Doskalkylator


Specifik övervakning

Upprepa B-glukosmätning

Överväg EKG

Tänk på