104.3. Hypoglykemi

Barn

MP03

Orsak

  • Överdosering av insulin
  • Fysisk hyperaktivitet
  • För litet födointag

Initial bedömning

Riktad anamnes – hypoglykemi

S

Blek hud. Hunger. Kallsvett. Förvirring. Oro. Aggressivitet. Medvetandesänkning. Kramper

O

Plötsligt insjuknande

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin. Po antidiabetika. Nylig dosändring

P

Diabetes. Intoxikation. Tidigare hypoglykemi

L

Dryck/föda – tidpunkt – kvantitet

E

Vad föregick. Aktivitet. Infektionstecken

Riktad undersökning

P-glukos (<3 mmol/l). Insulinpump

Specifik behandling

Amb.sjkv

Vid hypoglykemi – p-glukos < 3 mmol/l, vaken patient:


Ssk

Vid hypoglykemi – p-glukos < 3 mmol/l, vaken patient som inte vill/kan äta:

Vid hypoglykemi – p-glukos < 3 mmol/l, medvetslös patient:

Inj glukos 300 mg/ml, tills patienten vaknar, dock max 1 ml/kg i.v.
Doskalkylator

Om venväg ej lyckas (efter två försök):

Ålder (år)

< 5

5-10

> 10

Kroppsvikt (kg)

< 25

25-40

> 40

Volym (ml)

0,25

0,5

1,0

Alt långsam infusion glukos 50 mg/ml, i.o.
Doskalkylator


Specifik övervakning

Övrigt

Alla barn med hypoglykemi skall transporteras till sjukhus.

Mål P-glukos>5 mmol/l, patient bör kunna äta och dricka.

Om patienten ej vaknar överväg annan orsak till medvetandesänkningen (tänk MIDAS)