104.2. Hyperglykemi

Barn

MP02

Orsak

  • Nydebuterad diabetes
  • Underdos av insulin/insulinbrist/tekniskt fel på insulinpump
  • Infektion

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Törst/stora urinmängder. Trötthet.Yrsel. Hyperventilation. Buksmärta. Kräkning/diarré. Medvetandepåverkan. Kramper

O

Utvecklas över timmar/dagar/veckor

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin. Po antidiabetika. Nylig dosändring

P

Diabetes. Intoxikation. Tidigare hyperglykemi

L

Dryck/föda – tidpunkt – kvantitet

E

Vad föregick. Aktivitet. Infektionstecken

Riktad undersökning

B-glukos (>15 mmol/l). Acetondoft. Insulinpump

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid hyperglykemi (b-glukos > 15,0 mmol/l)

Kroppsvikt (kg)

5

10

20

30

40

50

Volym (ml)

50

100

200

300

400

500

Specifik övervakning

-

Tänk på