104.2. Diabetes mellitus

Barn

MP02-03

Orsak

Hypoglykemi

Hyperglykemi

  • Överdosering av insulin
  • Debuterande diabetes
  • Fysisk hyperaktivitet
  • Underdos av insulin
  • För litet födointag
  • Infektion

Initial bedömning

Riktad anamnes – hypoglykemi

S

Hypoglykemi:

Blek hud. Hunger. Kallsvett. Förvirring. Oro. Aggressivitet. Medvetandesänkning. Kramper


Hyperglykemi:

Törst/stora urinmängder. Trötthet.Yrsel. Hyperventilation. Buksmärta. Kräkning/diarré. Medvetandepåverkan. Kramper

O

Hypoglykemi:

Plötsligt insjuknande


Hyperglykemi:

Utvecklas över timmar/dagar/veckor

P

Q

R

S

T

A

M

Insulin. Po antidiabetika. Nyligen dosändring

P

Diabetes. Intoxikation

L

Dryck/föda – tidpunkt – kvantitet

E

Vad föregick. Aktivitet.Infektionstecken

Riktad undersökning

P-glukos (hyperglykemi >15 mmol/l, hypoglykemi <3 mmol/l). Acetondoft (hyperglykemi). Tecken på dehydrering. Insulinpump

Specifik behandling

Amb.sjkv

Vid hypoglykemi – p-glukos < 3 mmol/l, vaken patient:


Ssk

Vid hypoglykemi – p-glukos < 3 mmol/l, vaken patient som inte vill/kan äta:

Vid hypoglykemi – p-glukos < 3 mmol/l, medvetslös patient:

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

5

10

15

20

25

30

40

50

Om venväg ej lyckas (efter två försök):

Ålder (år)

< 5

5-10

> 10

Kroppsvikt (kg)

< 25

25-40

> 40

Volym (ml)

0,25

0,5

1,0

Alt långsam infusion glukos 50 mg/ml, 10 ml/kg i.o, se dostabell kap. 107.3


Vid hyperglykemi (p-glukos > 15,0 mmol/l)

Kroppsvikt (kg)

5

10

20

30

40

50

Volym (ml)

50

100

200

300

400

500

Specifik övervakning

Övrigt

Alla barn med hypoglykemi skall transporteras till sjukhus.

Mål P-glukos>5 mmol/l, patient bör kunna äta och dricka.

Om patienten ej vaknar överväg annan orsak till medvetandesänkningen (tänk MIDAS)