104.1. Generella kramper

Barn

MP01

Orsak

Skalltrauma (se kap. 106.9)

Hypoglykemi (se kap. 104.3)

Infektion

Intoxikation

Tumör

Hypoxi

Epilepsi

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

-

O

P

Q

Urin-/Faecesavgång. Tungbett. Feber. Slöhet. Oro. Agitation

R

S

T

När krampstart. Durationav ev hypoglykemi

A

M

Epilepsi-, diabetes. Nylig dosändring

P

Trauma. Intoxikation. Diabetes. Epilepsi. Tidigare kramper

L

E

Vad föregick (aura, trauma, infektion/feber)

Riktad undersökning

P-glukos. Med ledning av anamnes. Grovneurologi. Hudkostym. Sepsis.

(kan ej kommunicera/ medvetslös = helkroppsundersökning)

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid pågående kramp, kramp > 3-5 min duration/upprepad kramp:

Alternativt: Inj. i.m. midazolam (Dormicum) 5 mg/ml:

Kroppsvikt (kg)

15-49

≥50

Mängd (ml)

1,0

2,0

Alternativt: Inj. i.v. midazolam (Dormicum) 1 mg/ml
Doskalkylator

Kvarstår kramp efter ett behandlingsförsök:

Vid hög feber:

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

≥20

Mängd (st)

1

1

2


Anessk

Intubationskriterier: maxdos midazolam (Dormicum) given

RSI:

Övrigt

Beakta ev bakomliggande orsak till kramper (hypoglykemi, hypoxi, skalltrauma etc.)