104.1. Generella kramper

Barn

MP01

Orsak

Skalltrauma (se kap. 106.9)

Hypoglykemi (se kap. 104.3)

Infektion

Intoxikation

Tumör

Hypoxi

Epilepsi

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

-

O

P

Q

Urin-/Faecesavgång. Tungbett. Feber. Slöhet. Oro. Agitation

R

S

T

När krampstart. Durationav ev hypoglykemi

A

M

Epilepsi-, diabetes. Nylig dosändring

P

Trauma. Intoxikation. Diabetes. Epilepsi. Tidigare kramper

L

E

Vad föregick (aura, trauma, infektion/feber)

Riktad undersökning

B-glukos. Med ledning av anamnes. Grovneurologi. Hudkostym. Sepsis.

(kan ej kommunicera/ medvetslös = helkroppsundersökning)

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid pågående kramp, kramp > 3-5 min duration/upprepad kramp:

Kvarstår kramp efter ett behandlingsförsök:

Vid hög feber:

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

≥20

Mängd (st)

1

1

2

Specifik övervakning

-

Tänk på

-