104.1. Generella kramper

Barn

MP01

Orsak

Skalltrauma (se kap. 106.9)

Hypoglykemi (se kap. 104.2)

Infektion

Intoxikation

Tumör

Hypoxi

Epilepsi

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

-

O

P

Q

Urin-/Faecesavgång. Tungbett. Feber. Slöhet. Oro. Agitation

R

S

T

När krampstart. Durationav ev hypoglykemi

A

M

Epilepsi-, diabetes. Nylig dosändring

P

Trauma. Intoxikation. Diabetes. Epilepsi. Tidigare kramper

L

E

Vad föregick (aura, trauma, infektion/feber)

Riktad undersökning

P-glukos. Med ledning av anamnes. Grovneurologi. Hudkostym. Sepsis.

(kan ej kommunicera/ medvetslös = helkroppsundersökning)

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid pågående kramp, kramp > 3-5 min duration/upprepad kramp:

OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml).

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50+

Volym (ml)

0,2

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1,8

2,0

Alternativt: midazolam (Dormicum) 5 mg/ml i.m:

Kroppsvikt (kg)

15-49

≥50

Mängd (ml)

1,0

2,0

Alternativt: midazolam (Dormicum) 1 mg/ml , (0,2 mg/kg) i.v. Se dostabell, kap. 107.2. Späd till 1 mg/ml (se preparathandbok).

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10

Kvarstår kramp efter ett behandlingsförsök:

Vid hög feber:

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

≥20

Mängd (st)

1

1

2


Anessk

Intubationskriterier: maxdos midazolam (Dormicum) given

RSI:

Övrigt

Beakta ev bakomliggande orsak till kramper (hypoglykemi, hypoxi, skalltrauma etc.)