102.6. Inhalation av skadliga ämnen

Barn

AP05

Orsak

Brandrök (CO, cyanid, intoxikationer, svart sot, termisk skada).

CBRNE-händelser.

Trafikolycka med elfordon.

Initial bedömning

XABCDE

Säkert område/Egen säkerhet

Händelse i slutet rum (brand)

Saneringsbehov

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Andningssvårigheter. Bronkospasm. Hosta. Heshet. Stridor. Hypersalivering. Symtom från ögon. Bröstsmärta. Medvetandepåverkan. Huvudvärk. Cyanos. Kramper. Lungödem. Blodhosta.

O

Symtomdebut efter exponering.

P

Q

Vilka kemikalier/gaser. Vid brand: Slutet utrymme.

R

S

T

Exponeringstid.

A

M

P

Astma, lungsjukdom.

L

E

R

Riktad undersökning

Sot i ansikte, näsa och mun. Svedd behåring. Pupiller – storlek, reaktion.

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid hosta/luftvägssymtom:

Ge därefter om möjligt en gång:

Efter varje dos hålls andan i 10 sek, några normala andetag, och därefter en ny dos. Ge sammanlagt 5 doser.

Vid cirkulations- eller medvetandepåverkan, där misstanke om brandrök/cyanid finns


Specifik övervakning

EKG

Tänk på