102.5. Främmande kropp

Barn

AP04

Orsak

Matbit

Små föremål

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Hosta. Stridor. Andningsstopp. Medvetslöshet

O

Plötsligt insättande stridor, hosta. Ofta samband med måltid, lek. Kan ej tala/skrika. Andningsstopp

P

Lägesberoende

Q

R

S

T

A

Födoämne

M

P

Hjärnskada. Svalgpares. Infektion

L

E

Samband med födointag.Lek med småsaker

Riktad undersökning

Inspektion i svalg. Hostförmåga. Cyanos

Specifik behandling

Amb.sjkv

Barnet har bra hostkraft

Hostkraften börjar avta men barnet är vid medvetande

Barnet är medvetslöst

Om främmande kropp ej kan avlägsnas:

Anessk

Fortsatt svårt att ventilera (HR < 60/min, cyanos, RLS 7-8)