102.5. Främmande kropp

Barn

AP04

Orsak

Matbit

Små föremål

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Hosta. Stridor. Andningsstopp. Medvetslöshet

O

Plötsligt insättande stridor eller hosta. Kan ej tala/skrika. Andningsstopp.

P

Lägesberoende.

Q

R

S

T

A

Födoämne

M

P

Hjärnskada. Svalgpares. Infektion

L

E

R

I samband med födointag. Lek med småsaker

Riktad undersökning

Inspektion i svalg. Hostförmåga. Cyanos


Behandling

Följ HLR rådets ”Handlingsplan för luftvägsstopp”

  1. Barnet andas, hostar eller talar
  1. Vid medvetande, kan inte andas, hosta eller tala

Utför ryggslag och brösttryck växelvis så länge barnet är vid medvetande eller tills barnet andas normalt. Titta i munnen vid misstanke om att föremålet kommit upp.

Utför ryggslag och buktryck så länge personen är vid medvetande eller till personen andas normalt

  1. Medvetslös, ingen andning

Anessk

Fortsatt svårt att ventilera (HR < 60/min, cyanos, RLS 7-8)

Specifik övervakning

EKG

Tänk på