Viruskrupp (falsk krupp)

Barn

AP06

Orsak

Virus

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Tilltagande skällande hosta: Lufthunger. Inspiratorisk stridor. Halsont. ÖLI. Feber

O

Akut debut, ofta nattetid, en stund efter sänggående.

P

Vill sitta upprätt.

Q

Inspiratorisk stridor, lufthunger.

R

S

T

A

M

Givna läkemedel.

P

Tidigare kruppanfall. Astma.

L

Inkluderar nappflaska/amning.

E

R

Pågående infektion

Riktad undersökning

Andningsbiljud. Interkostala/jugulära indragningar. Accessorisk andningsmuskulatur


Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid allvarligt tillstånd


Anessk

Intubation (larynxmask fungerar ej och transport > 30 minuter):

Specifik övervakning

Överväg EKG vid transport.

Tänk på