102.4. Falsk krupp

Barn

AP06

Orsak

Virus

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Tilltagande skällande hosta: Lufthunger. Inspiratorisk stridor. Feber

O

Akut debut, ofta nattetid, en stund efter sänggående

P

Vill sitta upprätt

Q

Stridor, lufthunger

R

Lokaliserat till halsen

S

T

A

M

P

Tidigare kruppanfall. ÖLI. Astma. Halsont

L

Inkluderar nappflaska/amning

E

ÖLI. Halsont. Låg- till måttlig feber. Allmän sjukdomskänsla

Riktad undersökning

Andningsbiljud. Interkostala/jugulära indragningar. Accessoriskt andningsmuskulatur

Specifik behandling
Amb.sjkv


Ssk

Ålder (år)

< 6

> 6

Antal

4

8

alt inj betametason (Betapred) 4 mg/ml,

Ålder (år)

< 6

> 6

Volym (ml)

0,5

1


Anessk

Intubation (larynxmask fungerar ej och transport > 30 minuter):

Intubationsmetod : RSI, esketamin (Ketanest) 0,5-1 mg/kg i.v, suxameton (Celocurin) 1 mg/kg. Tubstorlek 1-2 nummer mindre än normalt

Specifik övervakning