102.3. Epiglottit

Barn

AP03

Orsak

Infektion

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Tilltagande sväljsvårigheter. Grötigt tal. Feber. Halsont. Inspiratorisk stridor. Dregling. Vägrar ligga ner

O

Halsont med successiv utveckling av andningsbesvär

P

Vill sitta upprätt, framåtlutad

Q

Svullnad i hals försvårar tal, sväljning,andning

R

Lokaliserat till halsen

S

Livshotande

T

Akut tilltagande besvär

A

M

P

L

Inkluderar nappflaska/amning

E

Riktad undersökning

Visuell inspektion av svalg. Peta ej i svalget – risk för laryngospasm!Inspiratorisk stridor


Specifik behandling

Amb.sjkv

Vid andningstopp:


Ssk


Anessk

Om ej puls/alt HR< 60/min som ej förbättras under 60 sek ventilation:


Specifik övervakning

EKG