102.2. Astma/Obstruktiva besvär

Barn

P02

Orsak

Allergi/anafylaxi (kap. 102.1)

Främmande kropp (kap. 102.5)

Inandning av ”retande” gas (kap. 102.6)

Spontan försämring av grundsjukdom

Luftvägsinfektion


Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Dyspné. Samtalsdyspné. Patienten vill sitta. Ökad hosta, slem. Förlängt expirium. Pipande/väsande andning. Försvagade/avsaknad av andningsljud. Indragningar i jugulum

O

Plötslig debut. Gradvis försämring av grundsjukdom

P

Sittande ställning. Utandning mot delvis slutna läppar

Q

Lufthunger

R

S

Lindriga/svåra/livshotande symtom

T

Hur länge

A

Känd överkänslighet/allergi

M

Aktuella mediciner. Effekt

P

Känd astma

L

E

Pågående infektion. Duration. Känd utlösande orsak

Rikta undersökning

Allvarlighetsgrad. Används accessorisk andning.

OBS! Silent chest (tyst astma) är ett mycket allvarligt tillstånd


Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

≥30

Volym (ml)

0,4

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Späd med NaCl till 2 ml

Vid otillräcklig effekt av salbutamol (Ventoline) :

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

30

≥40

Volym (ml)

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

2,0

Späd med NaCl till 2 ml

Vid otillräcklig effekt/svårt astmaanfall:

Ålder (år)

< 6

> 6

Antal

4

8

alt inj betametason (Betapred) 4 mg/ml,

Ålder (år)

< 6

> 6

Volym (ml)

0,5

1

Vid utebliven förbättring/livshotande tillstånd

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

≥50

Volym (ml)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5


Anessk

Indikationer för intubation, efter inhalation/i.m adrenalin:


Kontrollerad andning: Handventilation , god tid för utandning. Acceptera högt EtCO2 8-10 kPa.


Specifik övervakning

Övrigt

Undvik sederande läkemedel

Riskfaktorer är viral luftvägsinfektion, exponering för allergen/irritant, träning i kall miljö