102.2. Astma/Obstruktiva besvär

Barn

AP02

Orsak

Allergisk reaktion/ anafylaxi (kap. 102.1)

Främmande kropp (kap. 102.5)

Inandning av skadliga ämnen(kap. 102.6)

Spontan försämring av grundsjukdom

Luftvägsinfektion


Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Dyspné. Samtalsdyspné. Patienten vill sitta upp. Ökad hosta, slemproduktion. Förlängt expirium. Pipande/väsande andning. Försvagade eller avsaknad av andningsljud. Indragningar i jugulum.

O

Plötslig debut Eller gradvis försämring.

P

Sittande kroppsställning. Utandning mot delvis slutna läppar.

Q

Lufthunger.

R

S

T

A

M

Aktuella mediciner. Tagit sina mediciner – effekt.

P

L

E

R

Pågående infektion. Känd utlösande orsak.

Riktad undersökning

Försök bedöma allvarlighetsgradent ex används accessoriska andningsmuskler.

OBS! Silent chest (tyst astma) är ett mycket allvarligt tillstånd.


Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid otillräcklig effekt av salbutamol (Ventoline) :

Vid otillräcklig effekt/svårt astmaanfall, ge även:

alt inj betametason (Betapred) 4 mg/ml, <6 år 0.5 ml IV, ≥ 6 år 1 ml iv.

Vid utebliven förbättring/livshotande tillstånd


Anessk

Indikationer för intubation, efter inhalation/im adrenalin:

Kontrollerad andning: Handventilation , god tid för utandning. Acceptera högt EtCO2 8-10 kPa.

Specifik övervakning

EKG-övervakning.

Tänk på