102.1. Allergi/Anafylaxi

Barn

AP01

Orsak

Läkemedel (ASA/NSAID, PcV)

Röntgenkontrastmedel

Ormbett

Opioider

Naturgummilatex

Bi-, getingstick

Födoämnen

Initial bedömning


Riktad anamnes

S

Hud

Mun och svalg

Ögon och näsa

Mage/tarm

Luftvägar

Hjärta-kärl

Allmänna symtom

Klåda. Flush. Urtikaria. Angioödem.

Klåda. Svullnad. Sväljningsbesvär.

Ögonrodnad eller rinit med klåda. Nästäppa. Nysningar.

Buksmärta. Kräkningar/diarré. Urin/faecesavgång.

Heshet. Skällhosta. Obstruktivitet. Hypoxi. Cyanos. Andningsstopp.

Hypotoni. Takykardi. Bradykardi. Arytmi. Hjärtstopp.

Trötthet. Rastlöshet. Oro. Svimningskänsla. Katastrofkänsla. Förvirring. Medvetslöshet.

O

P

Q

R

Lokalisation. Utbredning. Generell reaktion

S

Svårighetsgrad. Allergisk reaktion med/utan anafylaxi

T

Snabb symtomutveckling – större risk för svår reaktion

A

M

P

Känd astma

L

E

Utlösande orsak


Riktad undersökning

Urtikaria. Svullnad mun/svalg/ansikte. Generella ödem


Allergisk reaktion utan anafylaxi (lokal reaktion)

Enbart urtikaria, ögonrodnad med klåda, rinit med klåda, nästäppa, nysningar, gastrointestinala symtom utan respiratorisk och/eller kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan.


Anafylaxi

Akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från mer än ett organsystem, potentiellt livshotande (symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs).


Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Allergisk reaktion utan anafylaxi

Ålder (år)

2-6

6-12

>12

Antal

0,5

1

2

Anafylaxi

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

≥50

Kan upprepas efter 5-10 min

Dos (mg)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Volym (ml)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Ålder (år)

2-6

6-12

>12

Antal

1

2

4

Ålder (år)

< 6

> 6

Antal

6

10

alt inj betametason (Betapred) 4 mg/ml i.v

Ålder (år)

< 6

> 6

Volym (ml)

1

2

Vid bronchospasm/högt andningshinder:

Inhalation adrenalin 1 mg/ml:

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

30

≥40

Volym (ml)

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

2,0

Späd med NaCl till 2 ml


Vid utebliven effekt eller progress

Kroppsvikt (kg)

10

20

≥30

Kan upprepas efter 2-5 min, två gånger.

Dos (mg)

0,05

0,1

0,15

Volym (ml)

0,5

1

1,5

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000


Specifik övervakning

Övrigt

Alla patienter med anafylaxi SKALL transporteras till sjukhus för observation 4-12 timmar!

Gäller även patienter som erhållit adrenalin före ambulansens ankomst.