102.1. Allergisk reaktion/Anafylaxi

Barn

AP01

Orsak

Läkemedel (ASA/NSAID, PcV)

Röntgenkontrastmedel

Ormbett

Opioider

Naturgummilatex

Bi-, getingstick

Födoämnen (ex ägg, mjölk, jordnöt, nötter)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Hud

Mun och svalg

Ögon och näsa

Mage/tarm

Luftvägar

Hjärta-kärl

Allmänna symtom

Klåda. Flush. Urtikaria. Angioödem.

Klåda. Svullnad. Sväljningsbesvär.

Ögonrodnad eller rinit med klåda. Nästäppa. Nysningar.

Buksmärta. Kräkningar/diarré. Urin/faecesavgång.

Heshet. Skällhosta. Obstruktivitet. Hypoxi. Andningsstopp.

Hypotoni. Takykardi. Bradykardi. Arytmi. Hjärtstopp.

Trötthet. Rastlöshet. Oro. Svimningskänsla. Katastrofkänsla. Förvirring. Medvetslöshet.

O

Hur började symtomen.

P

Q

R

Lokalisation. Utbredning. Generell reaktion.

S

Svårighetsgrad: Allergisk reaktion med/utan anafylaxi.

T

Snabb symtomutveckling – större risk för svår reaktion.

A

Tidgare känd allergi.

M

Påbörjad egenbehandling.

P

Känd astma

L

Åt/drack senast. Vad/när.

E

R

Misstänkt utlösande orsak.

Riktad undersökning

Urtikaria. Generella ödem. Glasartad blek svullnad mun/svalg.

Auskultation – obstruktivitet.

Buksmärta. Hypotoni. Hypoxi. Medvetslöshet.

Allergisk reaktion utan anafylaxi (lokal reaktion)

Enbart urtikaria, ögonrodnad med klåda, rinit med klåda, nästäppa, nysningar eller gastrointestinala symtom utan respiratorisk och/eller kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan.


Anafylaxi

Akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från mer än ett organsystem och är potentiellt livshotande (symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs).


Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Allergisk reaktion utan anafylaxi

Anafylaxi

Vid bronchospasm/högt andningshinder:

Vid utebliven effekt av upprepade intramuskulära adrenalininjektioner och cirkulatorisk kollaps med medvetslöshet ges:

Specifik övervakning

EKG

Tänk på