102.1. Allergi/Anafylaxi

Barn

AP01

Orsak

Läkemedel (ASA/NSAID, PcV)

Röntgenkontrastmedel

Ormbett

Opioider

Naturgummilatex

Bi-, getingstick

Födoämnen

Initial bedömning


Riktad anamnes

S

Hud

Mun och svalg

Ögon och näsa

Mage/tarm

Luftvägar

Hjärta-kärl

Allmänna symtom

Klåda. Flush. Urtikaria. Angioödem.

Klåda. Svullnad. Sväljningsbesvär.

Ögonrodnad eller rinit med klåda. Nästäppa. Nysningar.

Buksmärta. Kräkningar/diarré. Urin/faecesavgång.

Heshet. Skällhosta. Obstruktivitet. Hypoxi. Cyanos. Andningsstopp.

Hypotoni. Takykardi. Bradykardi. Arytmi. Hjärtstopp.

Trötthet. Rastlöshet. Oro. Svimningskänsla. Katastrofkänsla. Förvirring. Medvetslöshet.

O

P

Q

R

Lokalisation. Utbredning. Generell reaktion

S

Svårighetsgrad. Allergisk reaktion med/utan anafylaxi

T

Snabb symtomutveckling – större risk för svår reaktion

A

M

P

Känd astma

L

E

Utlösande orsak


Riktad undersökning

Urtikaria. Svullnad mun/svalg/ansikte. Generella ödem


Allergisk reaktion utan anafylaxi (lokal reaktion)

Enbart urtikaria, ögonrodnad med klåda, rinit med klåda, nästäppa, nysningar, gastrointestinala symtom utan respiratorisk och/eller kardiovaskulär och/eller kraftig allmänpåverkan.


Anafylaxi

Akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från mer än ett organsystem, potentiellt livshotande (symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan krävs).


Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Allergisk reaktion utan anafylaxi

Ålder (år)

2-6

6-12

>12

Antal

0,5

1

2

Anafylaxi

Ålder (år)

2-6

6-12

>12

Antal

1

2

4

Ålder (år)

< 6

> 6

Antal

6

10

alt inj betametason (Betapred) 4 mg/ml i.v

Ålder (år)

< 6

> 6

Volym (ml)

1

2

Vid bronchospasm/högt andningshinder:

Vid utebliven effekt eller progress

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

200

400

600

800

1000


Specifik övervakning

Övrigt

Alla patienter med anafylaxi SKALL transporteras till sjukhus för observation 4-12 timmar!

Gäller även patienter som erhållit adrenalin före ambulansens ankomst.