101.3. Smärtbehandling allmänt

Barn

XP02

Orsak

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Smärta

O

Hur började smärtan. Plötsligt/smygande/samband med aktivitet

P

Vad lindrar/förvärrar? Effekt av läkemedel

Q

Tryckande, pulserande, brännande, stickande, skärande, ömmande

R

Lokalisation, utstrålning

S

VAS/NRS (0-10). Förändrad intensitet

T

När började smärtan (datum, klockslag). Konstant/intermittent. Duration

A

ASA/NSAID

M

Opiater, NSAID, paracetamol, antiepileptika/tricykliska. Dos/tidpunkt

P

Trauma. Alkohol/droger. Diabetes. Långvarig smärta. Nyligen opererad. Tumörsjukdom. Migrän

L

Vattenkastningssvårigheter. Avföringsvanor. Illamående/kräkning. Aptit

E

Trauma.Infektion

Riktad undersökning

Med ledning av anamnes. Palpation/provocerbarhet. Inspektion (rodnad, svullnad). Neurologiska bortfall

Specifik Behandling

Ssk

Smärtbehandling endast till vaket barn

< 3 månader - 6 månaders ålder:

Paracetamol p.o/p.r/ i.v om tid finns, 20-25 mg/kg:

Supp paracetamol (Alvedon) 250 mg, 20-25 mg/kg rektalt

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

≥20

Mängd (st)

1

1

2

T. paracetamol (Alvedon) 500 mg, 20-25 mg/kg p.o

Kroppsvikt (kg)

15-25

25-40

> 40

Mängd (st)

½-1

1-2

2

Inf. paracetamol (Perfalgan) 10 mg/ml
(om andra administreringsvägar inte är möjliga och > 30 minuter till sjukhus)
< 10 kg – 10 mg/kg, > 10 kg – 15 mg/kg

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

25

30

35

40

50

Volym (ml)

5

15

22

30

38

45

52

60

75


Inj morfin 1 mg/ml, max 0,1 ml/kg, i.v med 5 minuters intervall. Kan upprepas en gång.
Ges långsamt för att minimera biverkningar till cirkulatorisk stabil patient:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Vid procedursmärta (ex reponering eller förflyttning) alt.komplement till ovanstående innan venväg etablerats till cirkulatorisk stabil patient:

Sufentanil (Sufenta) 50 µg/ml, 0,7 µg/kg i.n
OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml)

Kroppsvikt (kg)

10

15

20

25

30

35

40

50

Volym (ml)

0,15

0,2

0,3

0,35

0,4

0,5

0,6

0,7

Cirkulatoriskt instabil pat, med svårbehandlad smärta ej skallskada:

Esketamin (Ketanest) 25 mg/ml, 0,5 mg/kg i.n, alt inj. i.m.
OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml)

Kroppsvikt (kg)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Volym (ml)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0


Alternativt om venväg etablerats:

Inj esketamin (Ketanest) 5 mg/ml, 0,2 mg/kg i.v, ges långsamt för att minimera biverkningar

Kroppsvikt (kg)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Volym (ml)

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0


Anessk

sufentanil (Sufenta) 50 µg/ml, 0,7-1,0 µg/kg i.n/i.v.
OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml)

Kroppsvikt (kg)

10

15

20

25

30

35

40

50

Volym (ml)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0


Alternativt inj alfentanil (Rapifen) 0,5 mg/ml, 4 mikrogram/kg i.v

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Specifik övervakning