101.3. Smärtbehandling allmänt

Barn

XP02

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Smärta

O

Hur började smärtan. Plötsligt/smygande/samband med aktivitet

P

Vad lindrar/förvärrar? Effekt av läkemedel

Q

Tryckande, pulserande, brännande, stickande, skärande, ömmande

R

Lokalisation, utstrålning

S

VAS/NRS (0-10). Förändrad intensitet

T

När började smärtan (datum, klockslag). Konstant/intermittent. Duration

A

ASA/NSAID

M

Opiater, NSAID, paracetamol, antiepileptika/tricykliska. Dos/tidpunkt

P

Trauma. Alkohol/droger. Diabetes. Långvarig smärta. Nyligen opererad. Tumörsjukdom. Migrän

L

Vattenkastningssvårigheter. Avföringsvanor. Illamående/kräkning. Aptit

E

Trauma.Infektion

Riktad undersökning

Med ledning av anamnes. Palpation/provocerbarhet. Inspektion (rodnad, svullnad). Neurologiska bortfall

Behandling

Ssk

Smärtbehandling endast till vaket barn

< 3 månader - 6 månaders ålder:

Paracetamol p.o/p.r/ i.v om tid finns, 20-25 mg/kg:

Supp. paracetamol (Alvedon) 250 mg, 20-25 mg/kg rektalt

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

≥20

Mängd (st)

1

1

2

T. paracetamol (Alvedon) 500 mg, 20-25 mg/kg p.o

Kroppsvikt (kg)

15-25

25-40

> 40

Mängd (st)

1/2-1

1-2

2

Inf. paracetamol (Perfalgan) 10 mg/ml, i.v.
Om andra administreringsvägar inte är möjliga och > 30 minuter till sjukhus
Doskalkylator

Inj. i.v. morfin 1 mg/ml
Doskalkylator

Vid procedursmärta (ex reponering eller förflyttning) alt.komplement innan venväg etablerats.Cirkulatoriskt instabil pat, med svårbehandlad smärta ej skallskada:

Esketamin (Ketanest) 25 mg/ml, i.n., alt inj. i.m.
Doskalkylator

Alternativt om venväg etablerats:

Inj. i.v. esketamin (Ketanest) 5 mg/ml
Doskalkylator


Anessk

Inj alfentanil (Rapifen) 0,5 mg/ml, 4 mikrogram/kg i.v

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Specifik övervakning

Upprepa, dokumentera VAS/NRS-skattning

Tänk på

-