101.3. Smärtbehandling allmänt

Barn

XP02

Orsak

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Smärta

O

Hur började smärtan. Plötsligt/smygande/samband med aktivitet

P

Vad lindrar/förvärrar? Effekt av läkemedel

Q

Tryckande, pulserande, brännande, stickande, skärande, ömmande

R

Lokalisation, utstrålning

S

VAS/NRS (0-10). Förändrad intensitet

T

När började smärtan (datum, klockslag). Konstant/intermittent. Duration

A

ASA/NSAID

M

Opiater, NSAID, paracetamol, antiepileptika/tricykliska. Dos/tidpunkt

P

Trauma. Alkohol/droger. Diabetes. Långvarig smärta. Nyligen opererad. Tumörsjukdom. Migrän

L

Vattenkastningssvårigheter. Avföringsvanor. Illamående/kräkning. Aptit

E

Trauma.Infektion

Riktad undersökning

Med ledning av anamnes. Palpation/provocerbarhet. Inspektion (rodnad, svullnad). Neurologiska bortfall

Specifik Behandling

Ssk

Smärtbehandling endast till vaket barn

< 3 månader - 6 månaders ålder:

Paracetamol p.o/p.r/ i.v om tid finns, 20-25 mg/kg:

Supp. paracetamol (Alvedon) 250 mg, 20-25 mg/kg rektalt

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

≥20

Mängd (st)

1

1

2

T. paracetamol (Alvedon) 500 mg, 20-25 mg/kg p.o

Kroppsvikt (kg)

15-25

25-40

> 40

Mängd (st)

1/2-1

1-2

2

Inf. paracetamol (Perfalgan) 10 mg/ml, i.v.
Om andra administreringsvägar inte är möjliga och > 30 minuter till sjukhus
Doskalkylator

Inj. i.v. morfin 1 mg/ml
Doskalkylator

Vid procedursmärta (ex reponering eller förflyttning) alt.komplement till ovanstående innan venväg etablerats till cirkulatorisk stabil patient:

Sufentanil (Sufenta) 50 µg/ml, i.n.
Doskalkylator


Cirkulatoriskt instabil pat, med svårbehandlad smärta ej skallskada:

Esketamin (Ketanest) 25 mg/ml, i.n., alt inj. i.m.
Doskalkylator

Alternativt om venväg etablerats:

Inj. i.v. esketamin (Ketanest) 5 mg/ml
Doskalkylator


Anessk

sufentanil (Sufenta) 50 µg/ml, 0,7-1,0 µg/kg, i.n/i.v.
OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml)

Kroppsvikt (kg)

10

15

20

25

30

35

40

50

Volym (ml)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

Alternativt inj alfentanil (Rapifen) 0,5 mg/ml, 4 mikrogram/kg i.v

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

Volym (ml)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Specifik övervakning