101.2. Vitalparametrar – PEWS

I tabellerna nedan framgår aktuella vitalparametrar som ingår i PEWS för respektive åldersgrupp

NYFÖDD <1 MÅNAD

PEWS

3

2

1

0

1

2

3

AF

<25

25-39

40-55

56-64

65-79

≥80

SPO2

<90*

>90*

90-95

≥95

Puls

<85

85-99

100-160

161-169

170-189

≥190

Kap. Å

1-2 sek

3 sek

≥4 sek

AVPU

A

V

P

U

Temp

<36

36-38

≥38,1

Mobilitet

Normal

Onormal

*Med syrgas

BABY 1-12 MÅNADER

PEWS

3

2

1

0

1

2

3

AF

<20

20-34

35-45

46-54

55-69

≥70

SPO2

<90*

>90*

90-95

>95

Puls

<80

80-99

100-160

161-169

170-189

≥190

Kap. Å

1-2 sek

3 sek

≥4 sek

AVPU

A

V

P

U

Temp

<36

36-38

38,1-39

≥39,1

Mobilitet

Normal

Onormal

*Med syrgas

BARN 1-3 ÅR

PEWS

3

2

1

0

1

2

3

AF

<20

20-24

25-35

36-44

45-59

≥60

SPO2

<90*

>90*

90-95

>95

Puls

<70

70-89

90-130

131-139

140-159

≥160

Kap. Å

1-2 sek

3 sek

≥4 sek

AVPU

Ny för-virring

A

V

P

U

Temp

<36

36-38

38,1-39

≥39,1

Mobilitet

Normal

Onormal

*Med syrgas

BARN 4-6 ÅR

PEWS

3

2

1

0

1

2

3

AF

<15

15-19

20-24

25-29

30-44

≥45

SPO2

<90*

>90*

90-95

>95

Puls

<60

60-69

70-120

121-129

130-149

≥150

Kap. Å

1-2 sek

3 sek

≥4 sek

AVPU

Ny för-virring

A

V

P

U

Temp

<36

36-38

38,1-39

≥39,1

Mobilitet

Normal

Onormal

*Med syrgas

BARN 7-12 ÅR

PEWS

3

2

1

0

1

2

3

AF

<14

14-18

19-22

23-29

30-39

≥40

SPO2

<90*

>90*

90-95

>95

Puls

<60

60-69

70-110

111-119

120-139

≥140

Kap. Å

1-2 sek

3 sek

≥4 sek

AVPU

Ny för-virring

A

V

P

U

Temp

<36

36-38

38,1-39

≥39,1

Mobilitet

Normal

Onormal

*Med syrgas

UNGDOM 13-14 ÅR

PEWS

3

2

1

0

1

2

3

AF

<9

9-13

14-19

20-29

≥30

SPO2

<90*

>90*

90-95

>95

Puls

<45

45-54

55-95

69-114

115-129

≥130

BT (syst.)

≤70

71-80

81-100

101-180

≥180

AVPU

Ny för-virring

A

V

P

U

Temp

<36

36-38

38,1-39

≥39,1

Mobilitet

Normal

Onormal

*Med syrgas