10.9. Smittskydd – infektionssjukdomar

Infektion

Inkubationsperiod

Överföringssätt

Smittsamhetsperiod

Allmänna skyddsrek.

Kommentarer

Rengöring

AIDS/HIV

Alla med känt i.v missbruk handhas som blodsmitta

Kan ta år

Seropositiv inom 6 mån

Sexuellt

Stick med blod eller kroppsvätska

Okänd

Vanlig skyddsnivå blodsmitta (1)

Golv- Virkon1%

Övrigt – Virkon/Ytdesinf Plus

Gul tvättsäck/ Avfall Smittfarligt

Bältros

(Herpes Zoster)

6-8 veckor

Långvarig hudkontakt

Så länge blåsorna finns kvar

Handskar

Risk för personal som ej haft vattkoppor

Ytdesinfektion Plus

Calicivirus

Högst 2 dygn

Direkt eller indirekt kontakt med smittade personer (även kräkningar kan smitta)

Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symtomfrihet

Basala hygienregler

Golv-Virkon1%

Övrigt-Virkon/Ytdesinf Plus

Campylobakter

Inom 2 dygn

Via födointag Avföringen smittar

Handskar

Ytdesinfektion Plus

Clostridium difficile

2-3 dygn

Fekal-oral/kontaktsmitta

Vid förekomst av diarré

Oanvänt material för engångsbruk kasseras. Oanvänd tvätt skickas till tvätt. Basala hygienregler

Smitta kan ske via förorenade händer, kläder, föremål och utrustning

Klorhaltiga preparat

Difteri

2-5 dagar

Direktkontakt

2-3 veckor eller så länge organismen kvar

Vanliga handskar

3-M filtermask

Profylax om givit mun- till munandning?

Ytdesinfektion Plus

Ebola

Upp till 3 veckor

Kroppsvätskor

Speciell smittskydds-klädsel

Om misstanke finns ta fram rutinen Ebola – ambulanssjukvården RG Dokument id: 09-117813

Se rutinen Ebola ambulanssjukvården RG Dokument id

09-117813

Epiglottit, bakteriell pneumoni

2-4 dagar

Via andningsvägarna

(2)

Så länge organismen kvar

Handskar och munskydd

Ytdesinfektion Plus

Influensa (5)

Vanligen 1-3 dagar

Andningsvägar – aerosol och droppar Kontaktsmitta

Ögon tårvätska

7 dagar efter symtom debut (om ej rethosta)

Handskar och 3M-munskydd (4)

Vaccination ger ej 100 % skydd. Symtomatisk pat bär munskydd alt hostar i handduk

Golv-Virkon1%

Övrigt – Ytdesinf Plus

Kikhosta

7-10 dagar

Andningsvägar och via händer

Upp till 3 veckor efter symtomdebut.

Låg smittsamhet efter kikningsdebut

Handskar och munskydd

Pat bör hosta i handduk Mycket allvarlig infektion på spädbarn

Ytdesinfektion Plus

Kolera

Vanligen 2-3 dagar

Infekterat vatten och skaldjur

Till diarréerna slutar

Handskar, rock diarréerna rikliga

Handha som vanlig diarrésmitta

Ytdesinfektion Plus

Meningit –nackstel pat. Misstanke om meningit

1-7 dagar

Via andningsvägarna

Till 48 tim. efter effektiv behandling

Handskar och munskydd

Ytdesinfektion Plus

MRSA

(multiresistenta stafylokocker) (5)

Tidigare MRSA- positiv

Oklar sårinfektion

Inte aktuellt

Direktkontakt

Så länge organismen kvar

Handskar och munskydd

Plastförkläde med lång ärm

Innan transport sprit-tvätta pat. händer

Om möjligt rena sjukhuskläder Barriärvård på mottagande enhet

Förvarna

Golv-Virkon1%

Övrigt Vikon/Ytdesinf Plus

Mässling

(Morbilli)

10-12 dagar men kan vara 7-18 dygn

Luftburen

4 dagar före till ca 4 dagar efter exantemdebut

Handskar,

3M Munskydd och Visir

Ytdesinfektion Plus Vädra bilen i 15 min

Pneumocystis

Egeninfektion på pat med nedsatt infektionsförsvar

Okänd

Ingen smittrisk för vårdaren

Handskar

Pat är infektionskänslig – vårdaren får inte vara infekterad. Noga med handtvätt på vårdaren

Ytdesinfektion Plus

Röda Hund

(Rubella)

14-23 dagar

Andningsvägar

7 dagar före utslag till 4 dagar efter

Handskar och munskydd

Bör ej vårdas av gravid personal (3)

Ytdesinfektion Plus

TBC , på hostande asylsökande bör tb misstänkas på vida grunder (5)

4-12 veckor

Andningsvägar

Så länge organismen kvar. Pat som inte hostar eller behandlas med oxygen/inhalation låg smittsamhet

Handskar och munskydd (4)

Vårdare med intakt immunförsvar kräver minst 1 timme i vårdarhytt tillsammans med hostande patient för att smittrisk ska finnas (utan munskydd)

Vårdare munskydd av 3M-kvalitet Pat med misstanke om aktiv smitta bär vanligt munskydd

Golv-Virkon1%

Övrigt-Virkon/Ytdesinf Plus

Gul tvättsäck

Avfall- Smittfarligt

Vattkoppor (Varicelle)

2-7 dagar.

Vanligen inom 48 tim.

Aerosolspridning. Direktkontakt koppa

5 dagar före utslag till 5 dagar efter.

Farlig för pat. med nedsatt immunförsvar

Vanligt skydd –handskar och munskydd

3M-mask (3)

Kontakta AM innan ni kör in pat. – särskilt rum!

Ytdesinfektion Plus


(1) För utförligt se modifierad tabell skyddsnivå blodsmitta

(2) För all droppspridning rekommenderas munskydd om avståndet till smittad understiger 1 meter dvs i sjukhytten

(3) Gäller personal som inte är immuna/haft sjukdomen. Mässling eller vattkoppor bör vårdas av personal som haft sjukdomen

(4) Vid intubation/avancerad luftvägsvård komplettera med visir och skyddsrock

(5) kan kräva särskilt rum på AM liksom misstanke om ”vinterkräksjuka”

Direkt transport till infektionsklinik: Grundregeln är att alla patienter går till AM (ej nödvändigtvis Gävle)

Undantag vissa epidemiska sjukdomar som SARS, fågelinfluensa, misstanke om blödarfeber (den senare specialtransport-högsmittskydd), mässling, vattkoppor

Pat får aldrig föras direkt till infektionsklinik utan kontakt bakjouren infektionskliniken (nås via avd 120)