10.8. Traumatiskt hjärtstopp

Orsak

Reversibla orsaker:

Hypovolemi

Hypoxi

Tryckpneumothorax

Hjärttamponad

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Säkerhet och skadehändelse/-mekanism/-kinematik.

O

Tidpunkt då livstecken sågs senast?

P

Q

R

S

T

Debuttid så exakt som möjligt.

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen – medicinskt hjärtstopp, hypoglykemi, stroke, epilepsi m.m.

R

Riktad undersökning

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Specifik övervakning

Tänk på