10.7. HLR till patient med hjärtpump

Etablera tidig kontakt med thoraxkirurgi

Initial bedömning

Riktad undersökning

Behandling

Specifik övervakning

Tänk på