10.6. Neonatal HLR

Orsak

Hypoxi / asfyxi / långdragen förlossning

Intoxikation via placenta/modersmjölk

Hypovolemi

Medfödda hjärtfel

Hypoglykemi

Omogenhetsapné

Sepsis

ALTE / Near SIDS

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Apné eller otillräcklig andning. Tonus. Hjärtfrekvens < 60/min.

O

Nyförlöst eller ej nyfött 0-4 veckor?

P

Q

R

S

T

Debuttid så exakt som möjligt.

A

M

Mediciner hos modern, ex. opiater, benzodiazepiner?

P

Prematur? Känd sjukdom?

L

Amning? Vätskeförluster?

E

Förlossningskomplikationer? Trauma? Hypotermi? Infektion? Vaccination? Intoxikation via modersmjölk? Nyintroducerad mjölkersättning?

R

Graviditetskomplikationer? Sjukdomar hos modern, ex. diabetes?

Riktad undersökning

Behandling

Amb.sjkv

Neonatal HLR – se ”Initial bedömning” samt handlingsplan ( läkemedel SSK )

Ssk

Vid bradykardi < 60 slag/min och pågående HLR 3:1 överväg:

Vid akut volymförlust (ex. blödning under förlossning):

Övriga läkemedel att överväga:

Utvärdering av behandling

Överväganden kring intransport

Specifik övervakning

-

Tänk på