10.5. Hjärtstopp gravida

Vuxen

Orsak

Lungemboli

Svår eklampsi

Blödning i samband med förlossning

Sepsis

Hjärtsjukdom hos modern, kardiomyopati

Stroke

Fostervattenemboli – pågående värkarbete

Trauma

Specifik fysiologi

(v. cava-ocklusion/kompression, försämrat återflöde till hjärtat)

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Sidoförflyttning av uterus

Specifik övervakning

-

Tänk på