10.4. Hjärtstopp vid hypotermi

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Medvetslös. Ingen eller agonal andning. Se A-HLR-riktlinje vuxen/barn.

O

Snabb eller långsam nedkylning?

Hjärtstopp => nedkylning eller nedkylning => hjärtstopp?

P

Q

R

S

Bedöm utifrån exponeringstid och omständigheter.

T

Tid i kall miljö?

A

M

Alkohol? Droger? Läkemedel som påverkar medvetandegrad?

P

­Aktuell svår sjukdom?

L

E

Utlösande faktorer; Förgiftning? Trauma? Sjukdomsfall?

R

Nedsatt termoreglering; Barn? Äldre? Läkemedel?

Riktad undersökning

Funktionella förändringar vid olika kärntemperaturer:

35°C: Huttring maximal

28°C: Bradykardi, ev. VF vid stimulering

33°C: Huttring avtar

27°C: Viljemässiga rörelser borta, inga senreflexer, inga pupillreflexer

32°C: Hjärtarytmier, förvirring, > pupiller

26°C: De flesta medvetslösa

31°C: Blodtrycket svårt att känna

25°C: Ev. spontant VF eller asystoli

30°C: Andningen avtar, AF 5-10/min

Behandling

Behandling utifrån respektive handlingsplan ; A-HLR vuxen (kap. 10.1) / barn (kap. 10.2).

A-HLR vid patient med temperatur 30-35°C

A-HLR vid patient med temperatur < 30°C

Dödförklaring på plats kan vara aktuellt om:

Specifik övervakning

-

Tänk på