10.3. Hjärtstopp vid drunkning

Observera! Vid drunkningstillbud som INTE föranleder HLR, se:

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Medvetslös. Ingen eller agonal andning. Se A-HLR-riktlinje vuxen/barn.

O

Bevittnad händelse? HLR påbörjad? Dyk på grunt vatten? Dykeriolycka?

P

Q

R

S

T

Tid under vattnet? Tid till HLR påbörjades?

A

M

Alkohol? Droger?

P

Känd terminal sjukdom?

L

E

Förgiftning? Trauma?

R

Sjukdom såsom diabetes, epilepsi? Alkohol? Droger?

Riktad undersökning

Koppla defibrillator.

Torka bröstkorgen torr innan defibrillatorns elektroder (kap. 12.6) appliceras.

Behandling

Vuxna

Barn

Specifik övervakning

-

Tänk på