10.2. Hjärtstopp A-HLR Barn

Barn

CP01

Orsak

Hypoxi/anoxi (ex drunkning kap. 10.3, främmande kropp kap. 102.5)

Hypotermi (kap. 10.4, kap. 106.8)

Hypoglykemi (kap. 104.3)

Elektrolytrubbning

Hypovolemi

Medfödd hjärtsjukdom

Intoxikation (kap. 104.4)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Medvetslös. Ingen eller agonal andning. Inga livstecken eller tecken till cirkulation efter 5 inblåsningar.

O

Hur? Bevittnat? HLR påbörjad?

P

Q

R

S

T

Debuttid så exakt som möjligt.

A

M

P

Känd hjärtsjukdom? Aktuell svår sjukdom?

L

E

Förgiftning? Trauma? Hypotermi? Lek med små saker?

R

Riktad undersökning

Behandling

Amb.sjkv

A-HLR barn – se handlingsplan (läkemedel Ssk )


Ssk

Vid asystoli/bradykardi/PEA

Vid VF/pulslös VT

Värdera reversibla orsaker (4H/4T)


Anessk


Överväganden kring intransport

Vid återkomst av spontan cirkulation (ROSC)

Specifik övervakning

Håll defibrillatorn uppkopplad.

Tänk på