10.10. Hjärtstopp vid misstanke om covid-19

Vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19 rekommenderas HLR utan pocketmask, använd i första hand LMA i de fall möjligheten finns. A-HLR ges enligt ordinarie algoritm men med nedanstående modifieringar.