10.1. Hjärtstopp A-HLR Vuxen

Vuxen

C01

Orsak

Hjärtinfarkt (kap. 3.1)

Hypovolemi

Hjärtarytmi (kap. 3.2)

Hjärttamponad

Hypoxi

Tryckpneumothorax (kap. 13.7)

Lungemboli

Grav elektrolytrubbning

Hypotermi (kap. 10.4, kap. 6.9)

Förgiftning (kap. 4.4)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Medvetslös. Ingen eller agonal andning.

O

Hur? Bevittnat? HLR påbörjad?

P

Q

R

S

T

Debuttid så exakt som möjligt.

A

M

P

Graviditet? Tidigare hjärt-/kärlsjukdom?

L

E

Förgiftning? Trauma? Hypotermi?

R

4H: H ypoxi, H ypovolemi, H ypo-/Hyperkalemi och andra elektrolytrubbningar, H ypo-/Hypertermi

4T: T ryckpneumothorax, T amponad, T romboembolier, T oxiska tillstånd – förgiftningar

Riktad undersökning

Kontrollera medvetande och andning.

Koppla defibrillator snarast.

Pulskontroll vid organiserad rytm.

Behandling

Amb.sjkv

A-HLR vuxen – se handlingsplan (läkemedel Ssk )

Ssk

Vid VF/VT:

Vid asystoli/PEA:

Värdera reversibla orsaker (4H/4T).

Hjärtstopp hos patient med ICD eller pacemaker

Överväganden kring intransport eller avbrytande av HLR

Vid återkomst av spontan cirkulation – ROSC

Specifik övervakning

Tänk på