1.2. Smärtbehandling allmänt

Vuxen

Vid

Orsak

Postoperativ

Långvarigt smärttillstånd

Tumörsjukdom

Annat (t ex sår, reumatism)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Lokalisation

O

Hur började smärtan? Plötsligt/smygande/i samband med aktivitet

P

Vad lindrar? Vad förvärrar? Effekt medicin?

Q

Tryckande, pulserande, brännande, stickande, skärande, ömmande

R

Utstrålning?

S

VAS (0-10), ökande intensitet?

T

Duration? Intermittent?

A

ASA/NSAID

M

Opiater, NSAID, antiepileptika/tricykliska mot smärta

P

Trauma? Alkohol/droger? Diabetes? Långvarig smärta? Nyligen opererad? Tumörsjukdom? Migrän?

L

Vattenkastningssvårigheter, Illamående/kräkning, aptit

E

Trauma? Infektion?


Undersökning

Vitalparametrar/ status

Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)

Riktad

VAS/NRS (0-10)

Med ledning av anamnesen. Palpation/provocerbarhet?

Inspektion (rodnad, svullnad)? Neurologiska bortfall?


Indikationer för behandling

VAS ≥4

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Vid procedursmärta:

Alternativ vid procedursmärta:


Vid stensmärta och lumbago:

Anessk

Alternativ vid procedursmärta:


Övervakning

kap. 1.1 Prehospital undersökning och behandling

Tänk på