1.2. Smärtbehandling allmänt

Vuxen

Vid

Orsak

Postoperativ

Långvarigt smärttillstånd

Tumörsjukdom

Annat (t ex sår, reumatism)

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Lokalisation

O

Hur började smärtan? Plötsligt/smygande/i samband med aktivitet

P

Vad lindrar? Vad förvärrar? Effekt medicin?

Q

Tryckande, pulserande, brännande, stickande, skärande, ömmande

R

Utstrålning?

S

VAS (0-10), ökande intensitet?

T

Duration? Intermittent?

A

ASA/NSAID

M

Opiater, NSAID, antiepileptika/tricykliska mot smärta

P

Trauma? Alkohol/droger? Diabetes? Långvarig smärta? Nyligen opererad? Tumörsjukdom? Migrän?

L

Vattenkastningssvårigheter, Illamående/kräkning, aptit

E

Trauma? Infektion?


Undersökning

Vitalparametrar/ status

Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)

Riktad

VAS/NRS (0-10)

Med ledning av anamnesen. Palpation/provocerbarhet?

Inspektion (rodnad, svullnad)? Neurologiska bortfall?


Indikationer för behandling

VAS ≥4

Behandling

Amb.sjkv

Fri luftväg, assistera andningen vb, oxygen, venväg etc.


Ssk

Alternativt om opiod ej är lämplig:


Vid procedursmärta/snabbt insättande smärtlindring är önskvärd:

Alternativ vid procedursmärta:

alternativt


Vid stensmärta och lumbago:

Anessk

Alternativ vid procedursmärta:

Kroppsvikt (kg)

40

50

60

70

80

90

100

Volym (ml)

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0


Övervakning