0.2. Handläggning vid avlämning på sjukhus

Hög misstanke = isolering

Vid hög misstanke lämnas patienten i infektionsflödet/som covid-misstänkt på akutmottagningen. Så långt det är möjligt (om patientens tillstånd tillåter) tas antigentest för Covid-19 på dessa patienter, för att bekräfta/avskriva misstanke om Covid-19.

Låg misstanke = Kan frias på ett negativt antigentest

Så långt det är möjligt (om patientens tillstånd tillåter) tas antigentest för Covid-19 på dessa patienter, för att bekräfta/avskriva misstanke om Covid-19.

Ingen misstanke = Ej isolering

Patienter där ingen misstanke föreligger kan lämnas i rent flöde på akutmottagningen. Så långt det är möjligt (om patientens tillstånd tillåter) tas antigentest för Covid-19 på dessa patienter, för att bekräfta/avskriva misstanke om Covid-19.

*Vid osäkerhet höjs misstankegraden.

Observera andra smittsamma sjukdomar med behov av isoleringsrum (Influensa, magsjuka osv.)